Dzialanie_zrace_na_skore_powazne_uszkodzenie_oczu_dzialania_korodujace_na_metale_jako_zagrozenie_fizyczne
Share this:

Działanie żrące na skórę, poważne uszkodzenie oczu działania korodujące na metale jako zagrożenie fizyczne

Sold by: Gami
Availability: in stock
Technologie produkcji: * Znaki zwykłe Materiały: * F - folia samoprzylepna * PVC - płyta twarda Rozmiar: * 100x100 * 300x300

0.00zł

Opis produktu

Technologie produkcji: * Znaki zwykłe Materiały: * F – folia samoprzylepna * PVC – płyta twarda Rozmiar: * 100×100 * 300×300