Znaki ewakuacyjne

Zgodnie z polskimi normami wytyczamy i odpowiednio dobieramy, a następnie montujemy wymagane tablice i znaki ewakuacyjne oraz informacyjne.  Nasi serwisanci  na podstawie planów  obiektu wytyczają sposób poruszania się w czasie ewakuacji i odpowiednio rozmieszczają znaki ewakuacyjne i informacyjne, a także wskazują lokalizację sprzętu pożarniczego.

Obiekty wyposażamy w:

  • znaki ewakuacyjne,
  • znaki ochrony przeciwpożarowej,
  • znaki ochrony i higieny pracy,
  • instrukcje ppoż, bhp, stanowiskowe,
  • znaki specjalne.

Potrafimy dostosować się do wymagań klienta, oferując znaki standardowe, jak i w niestandardowych wymiarach i wykonaniu.

Stosujemy różne sposoby montażu znaków: wiszące (dwustronne i jednostronne), naścienne, przestrzenne (3D).

Zapewniamy kompleksową obsługę klienta, począwszy od analizy potrzeb, dostawy i montażu.

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719):