Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych

Wykonujemy próby ciśnieniowe węży hydrantowych półsztywnych i płaskoskładanych (Φ25, Φ33, Φ52) zgodnie z Polskimi Normami. Badanie wykonujemy bezpośrednio u klienta lub w naszej siedzibie . Na czas wykonywania badania zapewniamy ciągłość ochrony obiektu, polegającej na pozostawieniu naszych węży zastępczych.

Czynności wykonywane przez naszych serwisantów potwierdzone są  protokołem powykonawczym.