W chwili podpisania stałej umowy w zakresie Outsourcingu przeciwpożarowego przejmujemy wszystkie zadania służby ochrony przeciwpożarowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu zyskujecie Państwo wykonanie usług po niższym koszcie z gwarancją lepszej jakości. Każda oferta przygotowywana jest indywidualnie, w zależności od potrzeb i profilu Klienta


W ramach usługi Outsourcing PPOŻ zapewniamy Państwu:

  • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i norm dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
  • przeprowadzanie okresowych kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej,
  • prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, procedur ewakuacyjnych i zasad działania systemów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
  • będziemy uczestniczyć w kontrolach organów zewnętrznych takich jak PIP, PSP oraz pomożemy w realizacji zaleceń pokontrolnych,
  • opracujemy procedury, plany ewakuacyjne, instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, plany rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego oraz wszelką niezbędną dokumentację z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
  • zapewnimy wykonanie okresowych przeglądów urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego,
  • dostosujemy ilość i rozmieszczenie urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu gaśniczego do potrzeb firmy i wymagań określonych w przepisach prawa.