Wykonujemy zabezpieczenia ogniochronne przepustów i grodzi kablowych w wielu rozwiązaniach technicznych:

  • kołnierz ogniochronny,
  • pianka ogniochronna,
  • zaprawa ogniochronna,
  • masa ogniochronna,
  • płyty gipsowo-kartonowe ogniochronne.

Przejścia zabezpieczamy w kilku klasach odporności ogniowej:

  • EI 30
  • EI 60
  • EI 120
  • EI 240

Po wykonanych pracach sporządzamy protokół powykonawczy, zawierający dokładny opis każdego przepustu wraz ze zdjęciem.