SH_KID_10SCO_2_750
Share this:

10SCO Czujnik Tlenku Węgla i Dymu

Sold by: Gami
Availability: in stock
Opis produktu Czujnik 10SCO służy do ochrony pomieszczeń przed pożarem i tlenkiem węgla. Urządzenie posiada dwa niezależne czujniki (sensory) umieszczone w jednej obudowie. Czujnik dymu monitoruje…

0.00zł

Sold by: Gami

Opis produktu

Opis produktu Czujnik 10SCO służy do ochrony pomieszczeń przed pożarem i tlenkiem węgla. Urządzenie posiada dwa niezależne czujniki (sensory) umieszczone w jednej obudowie. Czujnik dymu monitoruje powietrze pod kątem obecności produktów powstających w trakcie spalania lub tlenia się przedmiotów. Czujnik tlenku węgla służy do monitorowania pomieszczeń pod kątem występowania czadu (CO). W przypadku wykrycia pożaru lub/i przekroczenia dopuszczalnego stężenia tlenku węgla uruchamia się alarm akustyczny o sile 85dB, alarm optyczny (czerwona dioda LED) oraz emitowane jest powiadomienie głosowe (w j. angielskim) informujące o rodzaju wykrytego zagrożenia. Wbudowany układ automatycznej kontroli sprawności monitoruje m.in. stan sensorów, baterii oraz wewnętrzne obwody. W przypadku wykrycia usterki włącza się sygnalizacja odpowiednia do uszkodzenia. Przycisk Test/Reset umożliwia kontrolę i obsługę czujnika. W pamięci urządzenia zapisywana jest informacja o wykryciu stężenia CO przekraczającego poziom 100 PPM. Dzięki temu użytkownik może sprawdzić, czy podczas jego nieobecności w pomieszczeniu nie doszło do emisji tlenku węgla. Czujnik 10SCO może być zamontowany na suficie lub ścianie. Zasilanie bateryjne umożliwia instalację czujnika w najbardziej optymalnym miejscu oraz zapewnia ochronę również w przypadku zaniku napięcia zasilania w sieci. Po 10 latach od aktywacji zasilania czujnik poinformuje o konieczności wymiany urządzenia. Czujnik 10SCO jest jedynym na świecie urządzeniem spełniającym zarówno normę PN-EN14604:2006P (EN14604:2005) dla domowych czujek dymu oraz normę PN-EN50291-1:2010 dla domowych czujników tlenku węgla. Spełnienie ww. norm zostało potwierdzone przez niezależną, notyfikowaną jednostkę badawczą BSI. Numer licencyjny KM602617. Czujnik posiada również pozytywną opinię techniczną CNBOP-PIB OT-0011/2015. Zalecane miejsca montażu: w pobliżu kuchni, w pokoju dziennym, salonie, jadalni, sypialni, piwnicy, na strychu oraz miejsca, w których używane są urządzenia elektryczne mogące być zarzewiem ognia oraz urządzenia będące potencjalnym źródłem tlenku węgla np. kominek, elektryczne lub gazowe ogrzewacze pomieszczeń itp.Główne Zalety Technologia elektrochemiczna – jeden z najprecyzyjniejszych na świecie sensorów elektrochemicznych Wysokiej jakości sensor optyczny zapewniający długotrwałą i stabilną pracę czujnika Dłuższy o co najmniej 40% okres pracy w porównaniu z większością dostępnych na rynku czujników Głośna sygnalizacja alarmowa Komunikaty głosowe z rozróżnieniem wykrytego zagrożenia Pamięć wartości szczytowej Przycisk Test / Reset do kontroli i obsługi urządzenia Funkcja Hush® umożliwiająca wyciszenie sygnału dźwiękowego alarmu Zasilanie bateryjne zapewniające ochronę także przy zaniku napięcia zasilania w sieci Możliwość montażu na suficie lub ścianie Mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym demontażem czujnika oraz baterii Sygnalizacja rozładowanych baterii Sygnalizacja nieprawidłowej pracy i końca okresu działania Prosty sposób montażu i obsługi Estetyczna i wytrzymała obudowa Wymiana baterii bez konieczności zdejmowania czujnika Zgodność z normą PN-EN14604:2006P(EN14604:2005) Zgodność z normą PN-EN50291-1:2010 Pozytywna opinia techniczna CNBOP-PIB OT-0011/2015 10-letnia gwarancjaDane Techniczne Czujnik tlenku węgla : elektrochemiczny sensor CO firmy KIDDE – jeden z najprecyzyjniejszych sensorów elektrochemicznych na świecie Czujnik dymu : optyczny Sposób montażu : ściana / sufit (śruby montażowe w zestawie) Przycisk Test/Reset : do kontroli i obsługi urządzenia oraz resetowania sygnalizacji alarmowej Zasilanie : DC, 9V bateria (na wyposażeniu) Zakres temperatur : 0°C